Ebook Terbitan Vidyasena

Vidyasena adalah organisasi pemuda Buddhis Theravada di Yogyakarta.

Organisasi ini telah menerbitkan banyak buku bermutu.
Agar buku tersebut dapat menjangkau semua fihak yang memerlukannya, maka pengurus Vidyasena telah mengijinkan buku-buku terbitan mereka dalam format PDF di-download dari Samaggi Phala.

Pindapata6 January 2017
Pengetahuan12 July 2016
Pergaulan Buddhis10 January 2016

Untuk judul-judul ebook terbitan Vidyasena yang lain, silahkan lihat di SINI

Leave a Reply 1 comment