Buddha Vipassi

Buddha Vipassi

Buddha PERTAMA yang disebutkan dalam Atanatiya Paritta.

Dalam tradisi Pali, Buddha Vipassi dikenal sebagai Buddha ke 19 dari 24 Buddha.

Dilahirkan dari ayah Bandhuma dan ibu Bandhumati di Taman Khema di suatu tempat yang dinamakan Bandhumati. Ia termasuk dalam suku Kondanna. Ia dinikahkan dengan Sutana dan mempunyai seorang putra Samavattakkhandha

Beliau melepaskan kehidupan duniawi di kereta kuda; selanjutnya melakukan latihan keras selama 8 bulan. Dan saat ia duduk di kaki pohon Patali; tepat sebelum pencapaian pencerahanNya, Beliau menerima nasi susu pemberian dari putri Sudassana-Setthi; dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan oleh Sujat untuknya. Beliau menyampaikan kotbah pertamaNya di Khemamigadaya kepada saudara tiriNya – Khanda dan putra seorang pendeta bernama Tissa. Pembantu utamaNya adalah Asoka. Chanda dan Chandamitta adalah murid wanita utamaNya. Punabbasummitta dan Naga adalah pendukung pria utamaNya; sedangkan Sirima dan Uttara adalah pendukung wanita utamaNya. Beliau meninggal di usia 80.000 tahun.

Selama jaman Buddha Vipassi, Bodhisatva saat itu hidup sebagai seorang raja Naga dengan nama Atula; dan mempunyai hak istimewa untuk mempersembahkan sebuah tempat duduk emas dengan permata-permata kepada Buddha Vipassi.

Lihat juga pada:
1. Buddhavamsa Atthakatha;
2. Digha Nikaya II. 2ff;
3. Dhammapada Atthakatha III. 236.

Leave a Reply 0 comments