Jilid I Navaka – Kelompok Sembilan

DHAMMA VIBHAGA
(PENGGOLONGAN DHAMMA)
JILID I

NAVAKA – KELOMPOK SEMBILAN

1. Sembilan Mala – noda-noda bathin:

 1. Kemarahan.
 2. Merendahkan kesucian dan perbuatan baik orang lain.
 3. Iri hati.
 4. Kekikiran.
 5. Munafik.
 6. Kesombongan.
 7. Berbohong atau ucapan tidak benar.
 8. Nafsu-nafsu rendah.
 9. Pengertian salah.

  Vbh. 390 – 916