Culla Subhadda yang Berbudi Luhur

7. CULLA SUBHADDA YANG BERBUDI LUHUR

Ketika itu Sang Buddha sedang bersemayam di Vihara Jetavana, mengisahkan tentang Culla Subhada, anak Anathapindika.

Kisah ini dimulai ketika Anathapindika masih remaja. Ia mempunyai sahabat akrab, anak seorang bendahara bernama Ugga, yang tinggal di kota Ugga. Mereka belajar bersama ilmu sastra di rumah seorang guru. Ketika mereka belajar bersama, mereka membuat perjanjian,

“Bila kita sudah dewasa, lalu menikah dan mempunyai anak laki-laki dan perempuan, kalau salah satu di antara kita memilih anak perempuan untuk dijadikan menantunya, maka yang lainnya itu harus memberikan anak perempuannya.”

Ketika kedua remaja ini menjadi dewasa, mereka menjadi bendahara, yang tinggal di kota masing-masing.

Pada suatu kesempatan Bendahara Ugga berkunjung ke Savatthi dengan membawa 500 kereta untuk berdagang. Ketika itu Anathapindika berkata kepada anak perempuannya Culla Subhadda:

“Anakku sayang, ayahmu Bendahara Ugga akan datang mengunjungi kita; kamu harus melayaninya dengan baik.”

“Baiklah, ayah,” jawab Culla Subhadda, ia berjanji untuk mematuhi perintah ayahnya.

Sejak Bendahara Ugga tiba, Culla Subhadda menyiapkan sendiri piring-piring, masakan dan makanan lainnya, menghiasi rumah dengan bunga-bunga, menyediakan minyak wangi, obat gosok dan lain-lain untuk menyenangkan tamunya. Ketika waktu makan tiba, ia segera menyiapkan air untuk tamunya mandi dan sesudah itu ia melayani segala macam kebutuhan tamunya itu.

Ketika Bendahara Ugga memperhatikan tingkah laku Culla Subhadda yang menyenangkan itu, hatinya bahagia. Suatu hari ia berbincang-bincang dengan Anathapindika, ia mengingatkan kembali perjanjian di antara mereka, ketika mereka masih remaja, ia lalu memutuskan untuk memilih Culla Subhadda untuk menjadi menantunya.

Sekarang ini, Bendahara Ugga berguru kepada pertapa telanjang yang mempunyai pandangan yang salah, dan Anathapindika lalu bertanya kepada Sang Buddha tentang masalah ini. Sang Guru melihat bahwa Bendahara Ugga mempunyai kemampuan untuk mempelajari Dhamma, mengijinkan Culla Subhadda untuk menjadi menantu Bendahara Ugga. Sesudah Bendahara Anathapindika membicarakan masalah ini kepada isterinya, ia lalu menerima lamaran Bendahara Ugga dan mempersiapkan upacara pernikahan puterinya.

Seperti yang dilakukan Bendahara Dhananjaya, ketika ia mengijinkan puterinya Visakha menikah, Bendahara Anathapindika juga memberikan beberapa hadiah kepada puterinya. Ia memberikan Sepuluh Peringatan, seperti Bendahara Dhananjaya memberikan Sepuluh Peringatan kepada puterinya Visakha. Ia berkata :

“Puteriku sayang, kalau kamu tinggal di rumah mertuamu, api di dalam rumah jangan dibawa keluar;” dan sebagainya. Ia juga menyediakan delapan orang pengikut sebagai sponsor, ia berpesan kepada mereka :

“Kalau ada kesalahan berada di pihak puteriku, kalian harus memberitahukan kesalahannya.”

Ketika ia hendak melepaskan puterinya, ia berdana yang luar biasa besarnya kepada Bhikkhu Sangha, yang dipimpin oleh Sang Buddha, dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa puterinya telah melakukan perbuatan baik sehingga puterinya memperoleh kebahagiaan, ia lalu melepas puteri pergi dengan penuh rasa bahagia.

Ketika Culla Subhadda tiba di kota Ugga, seluruh anggota keluarga mertuanya dan keluarga besar lainnya datang menyambutnya dengan penuh kehangatan. Seperti Visakha, ia memasuki kota dengan berdiri di atas kereta kencana, berpawai ke sekeliling kota, yang memperlihatkan kebesaran dan kebahagiaannya. Ia banyak menerima hadiah dari penduduk. Ia juga mengirimkan hadiah kepada penduduk, sehingga menimbulkan hubungan dan pengertian yang baik dengan penduduk di sekitarnya. Seluruh kota membicarakan dengan penuh hormat kecantikan dan keluhuran budinya.

Sekarang ini, ayah mertuanya sedang menjamu para pertapa telanjang pada suatu festival, dan pada saat itu ia mengirimkan pesan kepada menantunya,

“Panggillah ia masuk, untuk memberikan hormat kepada pertapa-pertapa kita.”

Tetapi dengan penuh kerendahan hati Subhadda menolak untuk bertemu dan masuk menemui mereka. Berkali-kali mertuanya memberikan pesan supaya menantunya datang dan berkali-kali pula ia menolak untuk masuk. Akhirnya ayah mertuanya marah dan memerintahkan:

“Usir dia keluar dari rumah ini.”

Tetapi ia menolak :

“Tidak seorangpun dapat menghukum tanpa suatu alasan.”

Dengan segera Culla Subhadda mengumpulkan para sponsor yang mengiringinya dan menerangkan permasalahan di hadapan mereka.

Ayah mertua berbincang-bincang dengan isterinya tentang masalah ini dan berkata:

“Perempuan ini menolak untuk memberikan hormat kepada para pertapa kita, alasannya karena mereka ‘tidak sopan’.”

Ibu mertuanya berkata:

“Bagaimanakah tingkah laku para bhikkhunya, sehingga ia puja sedemikian tinggi ?”

Ia lalu memanggil Culla Subhadda dan berkata :

“Bagaimanakah tingkah laku para bhikkhumu, yang kamu puja sedemikian tinggi? Apa yang mereka pahami dan bagaimana mereka mempraktekkannya? Jawablah pertanyaan saya.”

Dalam menjawab pertanyaan ibu mertuanya, Culla Subhadda menjelaskan tentang kemuliaan dan keluhuran Sang Buddha dan AjaranNya sebagai berikut :

“Tenang ucapan mereka, tenang pikiran mereka,
Tenang langkah mereka berjalan, tenang pendirian mereka.
Mereka melihat ke bawah; sedikit yang mereka ucapkan.
Itulah para bhikkhu saya.

Perbuatan mereka bersih,
Ucapan mereka bersih,
Pikiran mereka bersih,
Itulah para bhikkhu saya.

Tidak bernoda seperti mutiara,
Murni di dalam dan di luar
Penuh dengan sifat-sifat baik.
Itulah para bhikkhu saya.

Dunia gembira dengan keuntungan dan bersedih
karena kerugian.
Tetapi mereka tidak terpengaruh dari keduanya
keuntungan dan kerugian.
Itulah para bhikkhu saya.

Dunia gembira karena terkenal dan
bersedih karena tidak terkenal.
Tetapi mereka tidak terpengaruh dari keduanya
terkenal atau tidak terkenal.
Itulah para bhikkhu saya.

Dunia gembira karena pujian dan bersedih karena celaan.
Tetapi mereka tidak bereaksi
terhadap keduanya pujian dan celaan.
Itulah para bhikkhu saya.

Dunia gembira karena kesenangan dan
bersedih karena penderitaan.
Tetapi mereka tidak berubah
terhadap kesenangan dan penderitaan.
Itulah para bhikkhu saya.

Dengan kata-kata yang diucapkannya itu, dan pada saat itu juga Culla Subhadda memuaskan ibu mertuanya. Sehingga ibu mertuanya bertanya kepadanya :

“Mungkinkah bagi kami untuk bertemu dengan bhikhhu-bhikkhu kamu ?”

“Tentu saja mungkin,” jawab Subhadda.

“Kalau begitu,” jawab ibu mertuanya, “Aturlah supaya kami dapat bertemu dengan mereka.”

“Baiklah,” jawab Subhadda.

Kemudian Subhadda menyiapkan persembahan-persembahan kepada Bhikkhu Sangha yang dipimpin oleh Sang Buddha. Ia lalu berdiri di lantai paling atas di istana dan menghadap ke Vihara Jetavana, sambil menghormat, ia merenungkan kebajikan-kebajikan Sang Buddha. Ia menghormat Sang Buddha dengan mempersembahkan dupa, wewangian dan bunga-bunga, lalu ia melemparkannya ke udara delapan genggam bunga jasmine, sambil berkata dengan penuh hormat:

“Yang Mulia, saya mengundang Bhikkhu Sangha yang dipimpin oleh Sang Buddha besok pagi; semoga Sang Guru mengetahui permohonan undangan saya melalui bunga-bunga ini.”

Bunga-bunga ini lalu melayang di udara dan membentuk payung bunga yang indah di atas Sang Buddha ketika Beliau sedang membabarkan Dhamma di tengah para bhikkhu. Pada waktu itu Anathapindika, yang sedang mendengarkan Dhamma, mengundang Beliau untuk menjadi tamunya besok pagi. Sang Buddha lalu menjawab :

“Saudara, Saya sudah menerima undangan untuk besok pagi.”

“Tetapi, Yang Mulia,” jawab Anathapindika, “tidak ada seorangpun yang datang ke sini sebelum saya, undangan siapakah Yang Mulia terima ?”

Sang Guru berkata:

“Culla Subhadda mengundangKu, saudara.”

“Tetapi, Yang Mulia, bukankah Culla Subhadda tinggal jauh dari sini, kira-kira seratus dua puluh leagues dari sini ?”

“Ya,” jawab Sang Buddha; “Tetapi perbuatan baik, meskipun jauh dapat menampakkan dirinya seperti saling berhadapan.”

Kemudian, Sang Buddha mengucapkan syair:

Meskipun dari jauh, orang baik akan terlihat bersinar
Bagaikan puncak pegunungan Himalaya.
Tetapi meskipun dekat, orang jahat tidak akan terlihat,
Bagaikan anak panah yang dilepaskan pada malam hari.

Dewa Sakka, raja para dewa menyadari bahwa Sang Guru telah menerima undangan Culla Subhadda, memberikan perintah kepada Dewa Vissakamma:

“Ciptakanlah 500 pagoda dan pada esok hari antarkanlah Bhikkhu Sangha yang dipimpin oleh Sang Buddha menuju Kota Ugga.”

Keesokan paginya, Dewa Vissakamma menciptakan 500 pagoda dan menunggu di depan pintu Vihara Jetavana. Sang Buddha memilih 500 Arahat, dan rombongan ini bersama-sama lalu duduk di pagoda, dan melalui udara menuju Kota Ugga.

Bendahara Ugga beserta rombongan, dengan dikepalai oleh Culla Subhadda berdiri menunggu di jalan di mana Sang Buddha akan tiba. Ketika ia melihat Sang Buddha mendekati dengan semua kemegahan dan keagunganNya, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ia menyampaikan penghormatan yang tertinggi dengan karangan bunga dan persembahan lainnya, mengundang Sang Guru untuk memasuki rumahnya, dan menyampaikan hormatnya. Ia mempersembahkan berbagai macam dana, mengundang Sang Buddha berkali-kali untuk bersedia menjadi tamunya. Selama tujuh hari ia mempersembahkan dana yang luar biasa besar. Sang Guru lalu mengingatkannya untuk selalu berbuat kebaikan dan membabarkan Dhamma kepadanya.

Dimulai dengan Bendahara Ugga, delapan puluh empat ribu makhluk hidup, mencapai pengertian terhadap Dhamma Yang Mulia. Sebagai hadiah atas kemurahan hati Culla Subhadda, Sang Guru lalu meminta Yang Mulia Anuruddha untuk tetap tinggal, dengan berkata :

“Kamu tetap tinggal di sini.”

Sang Guru lalu kembali ke Savatthi.

Sejak saat itu, Kota Ugga menjadi kota yang penduduknya mengerti akan Dhamma Yang Mulia, kota yang sejuk dan damai.