Dua Puluh Sembilan Buddha

 

Dua Puluh Sembilan Buddha
dan Sifat Utamanya

 

 

No Nama Buddha Sifat Utama
1   Tanhankara   Maha Perwira
2   Medankara   Maha Mulia
3   Saranankara   Maha Welas-asih
4   Dipankara   Cahaya Cemerlang
5   Kondanna   Junjungan Manusia
6   Mangala   Yang Maha Agung
7   Sumana   Pemberani Yang Berbudi Lemah Lembut
8   Revata   Penambah Kegembiraan, Kebahagiaan
9   Sobhita   Yang Penuh Kebajikan
10   Anomadassi   Manusia Utama
11   Paduma   Obor Semesta Alam
12   Narada   Pembimbing Yang Tiada Taranya
13   Padumuttara   Makhluk Yang Tiada Taranya
14   Sumedha   Yang Paling Mulia
15   Sujata   Pimpinan Jagad Raya
16   Piyadassi   Maha Junjungan Umat Manusia
17   Atthadassi   Yang Penuh Kasih-sayang
18   Dhammadassi   Penghalau Kegelapan
19   Siddhatta   Yang Tiada bandingnya Didunia
20   Tissa   Pemberi Karunia Yang Utama
21   Phussa   Yang Sempurna Ke Tujuan Akhir
22   Vipassi   Yang Tiada Saingannya
23   Sikhi   Pahlawan Cinta-kasih Tanpa Batas
24   Vessabhu   Penyebar Kebahagiaan Sejati
25   Kakusandha (Krakucchanda)   Penunjuk Jalan Para Musafir
26   Konagamana (Kanakamuni)   Yang Berusaha Tanpa Akhir
27   Kassapa (Kasyapa)   Cahaya Sempurna
28   Gotama (Gautama)   Kejayaan dalam Keluarga Gotama (Gautama)
29   Matteya (Maitreya)   Yang Penuh Dengan Cinta-kasih

 

 

 

Sumber : Internet

 

 

 

Leave a Reply 2 comments