Nama-Nama Buddhis : R

Nama-nama Buddhis

Sumber : Buku Nama-nama Buddhis
Penerbit: Yayasan Pancaran Dharma, Jakarta. Edisi Pertama – 2002.
Editor : Bhikkhu Sukhemo Mahathera, MA, Bhikkhu Dhammadiro
Penyusun : Dharma K. Widya, Ariya Chandra, Budhiarta, Buyung Wahab)

R

Rãdha : nama seorang siswa Sang Buddha
Rahada : kolam dalam
Rãhu : gerhana, pemimpin kaum asura
Rãhula : 1. belenggu ; 2. nama anak Pangeran Siddhattha
Rãja : raja
Rajani : malam
Rajata : perak
Rakkhana : perlindungan
Rakkhita : terjaga, terlindungi, terobati
Ramana : kegembiraan, kesukariaan
Ramani : wanita
Ramaniya : menyenangkan, menggembirakan, nyaman
Ramati : bersenang, bergembira
Ramma/Ramya : (lih. Ramaniya)
Rasa : rasa, pengecapan, sopan santun, tugas, harta
Rasmi : pancaran sinar, tall
Ratha : kereta
Rati : kesenangan
Ratana : permata
Ratta : merah, darah, terwarnai
Ratti : malam
Rathapãla : nama seorang siswa Sang Buddha
Rava : suara, gumam
Ravi : matahari
Revata : nama seorang siswa Sang Buddha
Rohini : nama seorang bhikkhuni
Rohita : merah, darah
Rucira : senang, cantik, ramah
Rukkha : pohon
Rupa : bentuk, jasmani
Rupanandã : nama puteri clan Pajapati Gotami
Rupasãri : nama ibu Yang Ariya Sariputta
Rupasiri : cantik, anggun
Rupini : wanita cantik
Rupiya : perak