DITERIMA, pengunduran diri Bhikkhu Uttamo dari Dewan Kehormatan

Jakarta, 6 Agustus 2006

Kepada Yth.
Bhikkhu Uttamo
Jl. Slamet Riyadi 21
Blitar, Jawa Timur

Hal: pemberitahuan

Namo Buddhaya,

Surat avuso tertanggal 19 Juli 2006 tentang pengunduran diri dari jabatan Wakil Ketua Dewan Kehormatan (Adhikaranasabha) Sangha Theravada Indonesia masa pengabdian tahun 2006 – 2011 telah saya terima.

Hari Minggu malam tanggal 6 Agustus 2006 saya bertemu Bhikkhu Jotidhammo di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya dan saya mendapat penjelasan bahwa saya selaku Ketua Dewan Kehormatan mempunyai wewenang untuk menerima pengunduran diri avuso dan menyusun pengurus Dewan Kehormatan yang baru. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada avuso:

Menerima pengunduran diri avuso dari jabatan
Wakil Ketua Dewan Kehormatan

Selanjutnya saya akan menyusun pengurus Dewan Kehormatan yang baru untuk disampaikan dan dikukuhkan oleh Kepala Sangha (Sanghapamokha) Sangha Theravada Indonesia.

Demikianlah agar pemberitahuan ini dapat dimaklumi.

Semoga semua mahluk berbahagia.

Dewan kehormatan (Adhikaranasabha) Sangha Theravada Indonesia
Masa Pengabdian tahun 2006 – 2011
Ketua

ttd

Bhikkhu Sukhemo

Tembusan:
1. Bhikkhu Jotidhammo
2. pertinggal