Category Archives for "Khuddaka Nikaya"

Chaddanta Jataka

No. 514 CHADDANTA-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Yang bermata besar dan tiada tara,” dan seterusnya. Ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang seorang bhikkhuni junior. Dikatakan, seorang wanita dari keluarga baik-baik di Savatthi, menyadari akan penderitaan dari kehidupan duniawi, menjadi  seorang pabbajita. Suatu hari bersama dengan […]

Baca selengkapnya...

Jayaddisa Jataka

No. 513. JAYADDISA-JĀTAKA. Sumber : Indonesia Tipitaka Center   [21] “Setelah tujuh hari,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru, tentang seorang bhikkhu yang menghidupi ibunya. Awal ceritanya sama dengan yang diceritakan di dalam Sāma-Jātaka19. Tetapi dalam cerita ini, Sang Guru berkata, “Di masa lampau, orang bijak menyerahkan payung putih dengan kalung bunga emasnya […]

Baca selengkapnya...

1 Kumbha Jataka

No. 512 KUMBHA-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Siapakah Anda,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang lima ratus orang wanita, teman-teman Visākhā (Visakha), yang merupakan peminum minuman keras. Cerita kali ini berawal dari sebuah festival yang diadakan di Sāvatthi (Savatthi). Setelah kelima ratus wanita ini selesai menyediakan […]

Baca selengkapnya...

Kimchanda Jataka

BUKU XVI. TIṀSANIPĀTA No. 511 KIṀCHANDA-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   [1] “Mengapa Anda tetap berada,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang pelaksanaan laku Uposatha1. Suatu hari ketika sejumlah upasaka dan upasika, yang sedang menjalankan sila Uposatha, datang untuk mendengarkan khotbah Dhamma duduk di dalam balai kebenaran […]

Baca selengkapnya...

Ayoghara Jataka

No. 510 AYOGHARA-JĀTĀKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Sekali hidup terlahir di, dan seterusnya.” Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru tentang pelepasan yang besar dalam kehidupan duniawi. Dalam cerita ini Beliau berkata kembali, “Ini bukan pertama kalinya, para bhikkhu, Sang Tathagata telah melakukan pelepasan yang besar dalam kehidupan duniawi, tetapi ia juga melakukan hal […]

Baca selengkapnya...

Hatthi Pala Jataka

No. 509 HATTHI-PĀLA JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Akhirnya kami melihat,” dan seterusnya—Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berada di Jetavana, tentang pelepasan kehidupan duniawi. Kemudian dengan kata-kata ini,—  “Ini bukan pertama kalinya, para bhikkhu, Sang Tathagata melakukan pelepasan kehidupan duniawi ini, tetapi juga sama dalam kehidupan sebelumnya,”—Sang Guru menceritakan kepada mereka […]

Baca selengkapnya...

Maha Palobhana Jataka

No. 507 MAHĀ-PALOBHANA-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center “Dari alam Brahma,” dan seterusnya—Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berada di Jetavana, tentang penodaan terhadap orang suci. Situasi cerita ini telah dijelaskan sebelumnya. Di sini Sang Guru berkata lagi, “Wanita mengakibatkan penodaan, bahkan di dalam jiwa yang suci,” dan menceritakan kisah masa lampau ini. ____________________ […]

Baca selengkapnya...

Campeyya Jataka

No. 506 CAMPEYYA-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Siapakah itu yang seperti,” dan seterusnya—Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berada di Jetavana, tentang laku uposatha. Sang Guru berkata, “Adalah hal yang sangat bagus, para Upasaka, Anda melaksanakan laku uposatha. Orang bijak di masa lampau juga sama halnya, bahkan meninggalkan kejayaan sebagai seekor raja […]

Baca selengkapnya...

Nomanassa Jataka

No. 505 SOMANASSA-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Siapa yang melukai, dan seterusnya”—Kisah ini diceritakan Sang Guru ketika berada di Jetavana, tentang usaha Devadatta untuk membunuh-Nya. Kemudian Sang Guru berkata, “Ini bukan pertama kalinya, para bhikkhu, Devadatta berusaha untuk membunuhku, tetapi ia juga melakukan hal yang sama sebelumnya.” Kemudian Beliau menceritakan sebuah kisah masa […]

Baca selengkapnya...
1 3 4 5 6 7 101