Category Archives for "Khuddaka Nikaya"

Nalinika Jataka

BUKU XVIII. PAṆṆĀSANIPĀTA No. 526 NAḶINIKĀ-JĀTAKA104 Sumber : Indonesia Tipitaka Center   [193] “Kerajaanku yang terbentang,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang godaan nafsu terhadap seorang bhikkhu oleh mantan istrinya. Dan dalam menceritakan kisah tersebut, Beliau menanyakan bhikkhu tersebut disebabkan oleh siapakah ia menjadi menyesal. “Oleh mantan istri […]

Baca selengkapnya...

Culla Sutasoma Jataka

No. 525 CULLA-SUTASOMA-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Dengarkanlah saya, teman-teman,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang kesempurnaan dalam pelepasan (keduniawian). Cerita pembukanya berhubungan dengan Mahānāradakassapa-Jātaka97. ____________________ Dahulu kala, kota yang sekarang menjadi Benares bernama Sudassana dan di sana hiduplah Raja Brahmadatta. Ratu utamanya melahirkan Bodhisatta. Wajahnya […]

Baca selengkapnya...

Samkhapala Jataka

No. 524 SAṀKHAPĀLA-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Dari penampilan yang agung,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang pelaksanaan laku Uposatha. Sekarang dalam kisah ini, Sang Guru yang merasa gembira dengan para upasaka yang melaksanakan laku Uposatha, berkata: “Orang bijak di masa lampau meninggalkan kemuliaan besar sebagai […]

Baca selengkapnya...

Alambusa Jataka

No. 523 ALAMBUSĀ-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   [152] “Kemudian Dewa Indra yang agung,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang godaan nafsu terhadap seorang bhikkhu oleh mantan istrinya (dalam kehidupan berumah tangga). Kisah ini diuraikan secara lengkap dalam Indriya-Jātaka86. Sekarang Sang Guru bertanya kepada bhikkhu tersebut, “Apakah […]

Baca selengkapnya...

Sarabhanga Jataka

No. 522 SARABHAṄGA-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Dengan memakai cincin dan dihiasi dengan gagah,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Veluvana, tentang kematian dari bhikkhu senior, Mahā Moggallāna58 (Maha Moggallana). Sariputta Thera59, setelah mendapatkan persetujuan dari sang Tathagata di saat Beliau berada di Jetavana, pergi dan parinibbāna (parinibbana) […]

Baca selengkapnya...

Tesakuna Jataka

BUKU XVII. CATTĀLĪSANIPĀTA No. 521 TESAKUṆA-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   [109] “Ini yang saya minta,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang pemberian nasihat kepada Raja Kosala. Dalam cerita ini, raja datang untuk mendengarkan khotbah Dhamma dan Sang Guru menyapanya dalam kata-kata berikut ini: “Paduka, seorang raja […]

Baca selengkapnya...

Gandatindu Jataka

No. 520 GAṆḌATINDU-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Ketidaklalaian adalah jalan,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang nasihat kepada seorang raja. Tentang nasihat kepada raja ini telah diceritakan secara lengkap51. ____________________ Dahulu kala di Kerajaan Kampilla, di sebuah kota sebelah utara Pancala, seorang raja yang bernama Pancala […]

Baca selengkapnya...

Sambula Jataka

No. 519 SAMBULA-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Terpaku diam di tempat,” dan seterusnya. Kisah ini dikisahkan oleh Sang Guru ketika bertempat tinggal di Jetavana, tentang Ratu Mallikā (Mallika). Cerita pembukanya berhubungan dengan akhir cerita di dalam kisah Kummāsapiṇḍa-Jātaka46. Dalam kisah ini, dengan pemberian dana makanan berupa tiga mangkuk bubur barli47kepada Sang Tathagata, ia […]

Baca selengkapnya...

Pandara Jataka

No. 518 PAṆḌARA-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Orang yang membocorkan,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang bagaimana Devadatta mengucapkan suatu kebohongan dan bagaimana bumi ini terbelah dan menelannya. Pada waktu itu, ketika Devadatta sedang disalahkan oleh para bhikkhu, Sang Guru berkata, “Bukan hanya kali ini, tetapi […]

Baca selengkapnya...