Pannanando Mahãthera

PENAHBISAN BHIKKHU (UPASAMPADÃ)
Nama penahbisan : Paññanando
Tempat penahbisan : Wat Nyanasamvaram, Chonburi-Thailand
Tanggal penahbisan : 28 Juli 1996
Waktu penahbisan : 17.16 WIB
Nama penahbis (Upajjhãya) : Ven. Kalañanavadhano
Acariya1 : Ven. Visudhikun
Acariya2 : Ven. Wongsin Labhiko
Domisili : Vihàra Ratana Graha
Perumahan Green Ville Blok AL-3
Jakarta Barat
Telp : (021) 5604728
Fax :