Kumbhila Jataka

No. 224

KUMBHĪLA-JĀTAKA

Sumber : Indonesia Tipitaka Center

“Oh kera,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru di Veḷuvana, tentang Devadatta..
____________________

Oh Kera, empat moralitas ini membawa kemenangan:
kebenaran, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kemurahan hati.

Tanpa empat berkah ini adalah tidak ada kemenangan:
kebenaran, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kemurahan hati.”

Leave a Reply 0 comments