Struktur OrganisasiDEWAN PIMPINAN SANGHA (KARAKA SANGHA SABHA)
SANGHA THERAVADA INDONESIA
Masa Bakti 2016-2021

Sumber :
SK Persamuhan Agung 2016
 SK Persamuhan Agung 2019I.
I.1. Kepala Sangha (Sanghapamokha) : Sri Paññavaro Mahathera
I.2. Wakil Kepala Sangha (Upa-Sanghapamokha) : Sri Subalaratano Mahathera

II. Dewan Sesepuh (Therasamagama)
II.1.   Theranayaka (Ketua Dewan Sesepuh) : Jotidhammo Mahathera
II.2. Upa Theranayaka (Wk Ketua Dewan Sesepuh) : Saddhaviro Mahathera
II.3. Anggota : Viriyadharo Mahathera
II.4. Anggota : Cattamano Thera
II.5. Anggota : Abhayanando Thera

III. Dewan Pimpinan (Karakasanghasabha)
III.1. Ketua Umum (Sanghanayaka) : Subhapañño Mahathera
III.2. Wakil Ketua Bidang Sosial Budaya : Dhammakaro Mahathera
III.3. Wakil Ketua Bidang Pendidikan : Guttadhammo Thera
III.4. Wakil Ketua Bidang Antar Lembaga : Cittagutto Mahathera
III.5. Wakil Ketua Bidang Urusan Luar Negeri : Jutaliko Mahathera 
III.6. Sekretaris I : Dhammajato Thera
III.7. Sekretaris II : Atthadhiro Thera 
III.8. Pengelola Sanghadana I : Hemadhammo Thera
III.9. Pengelola Sanghadana II : Bhikkhu Virasilo 

IV. Dewan Kehormatan (Adhikaranasabha)
IV.1. Adhikarananayaka (Ketua Dewan Kehormatan) : Atimedho Mahathera
IV.2. Upa Adhikarananayaka (Wk Ketua Dwn Kehormatan) : Candakaro Mahathera
IV.3. Anggota : Dhammadhiro Mahathera
IV.4. Anggota : Cittanando Mahathera
IV.5. Anggota : Thitayanno Thera
PADESANAYAKA
 (KETUA BHIKKHU DAERAH PEMBINAAN PROVINSI)
DAN UPA-PADESANAYAKA
(WAKIL KETUA BHIKKHU DAERAH PEMBINAAN PROVINSI)
MASA PENGABDIAN TAHUN 2021 — 2023

 Sumber :
Keputusan SANGHA KARAKASABHA (DEWAN PIMPINAN)
Nomor: 01/RAPIM-III/XI/2020

1. Provinsi Sumatera Utara
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Indaguno, Thera

2. Provinsi Sumatera Selatan
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Vipulasilo, Thera

3. Provinsi Jambi
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Vipulasilo, Thera

4. Provinsi Riau
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Indaguno, Thera

5. Provinsi Kepulauan Riau
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Virasatiko

6. Provinsi Bangka Belitung
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Atthadhiro, Thera

7. Provinsi Lampung
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Piyaratano

8. Provinsi Banten
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Atthadhiro, Thera
b. Wakil Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Virasilo

9. Provinsi DKI Jakarta
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Ratanadhiro

10. Provinsi Jawa Barat
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Dhammiko, Thera
b. Wakil Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Santadhiro

11. Provinsi Jawa Tengah
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Sujano, Mahathera
b. Wakil Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Khemadhiro

12. Provinsi DI Yogyakarta
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Piyadhiro, Thera
b. Wakil Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Dhammamitto, Thera

13. Provinsi Jawa Timur
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Jayamedho, Thera
b. Wakil Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Tejapunno, Mahathera
c. Wakil Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Silanando

14. Provinsi Kalimantan Barat
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Upasamo, Thera
b. Wakil Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Ratanaviro

15. Provinsi Kalimantan Tengah
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Nandaviro

16. Provinsi Kalimantan Selatan
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Karunaviro, Thera

17. Provinsi Kalimantan Timur
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Thitaviriyo, Thera
b. Wakil Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Nandaviro

18. Provinsi Kalimantan Utara
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Adhikusalo, Mahathera
b. Wakil Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Ratanaviro

19. Provinsi Sulawesi Utara
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Uggaseno

20. Provinsi Gorontalo
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Virasilo

21. Provinsi Sulawesi Tengah
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Candakaro, Mahathera

22. Provinsi Sulawesi Barat
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Silayatano

23. Provinsi Sulawesi Selatan
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Silayatano

24. Provinsi Sulawesi Tenggara
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Candakaro, Mahathera
b. Wakil Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Saccapiyo

25. Provinsi Bali
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Jayadhammo, Thera
b. Wakil Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Dhammaratano

26. Provinsi Nusa Tenggara Barat
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Silagutto, Thera
b. Wakil Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Upasilo

27. Provinsi Nusa Tenggara Timur
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Saccadhammo, Thera

28. Provinsi Maluku
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : –

29. Provinsi Papua Barat
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Abhayanando, Mahathera

30. Provinsi Papua
a. Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi : Bhikkhu Abhayanando, Mahathera