Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Sangha I/2011

SANGHA THERAVADA INDONESIA
Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, JI. Agung Permai XV/12, Jakarta 14350.
Telp (021) 647l6739, Faks (021) 6450206.
Vihara Mendut, Kotakpos 111, Kota Mungkid 56501. Magelang.
Telp (0293) 788236, Faks (0293) 788404.

 

 

KEPUTUSAN
KARAKASANGHASABHA (DEWAN PIMPINAN)
SANGHA THERAVADA INDONESIA
Nomor: 01/RAPIM-I/III/2011

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA

 

Menimbang :
Perlunya penanganan menejerial dan opcrasional dalam lembaga Sangha Theravada Indonesia, kehidupan para bhikkhu anggota Sangha Theravada Indonesia, dan pembinaan umat Buddha Indonesia oleh Sangha Theravada Indonesia, demi terwujudnya pembangunan masyarakat Buddhis yang berlandaskan dasar negara Pancasila, berpedoman Buddhadhamma, serta berkepribadian Nasional.

Mengingat :
1. Dhammavinaya
2. Piagam Sangha Theravada Indonesia
3. Keputusan-keputusan Sidang Mahasanghasabha (Persamuhan Agung), Rapat Therasamagama (Dewan Sesepuh), Rapat Karakasanghasabha (Dewan Pimpinan), dan Rapat Adhikaranasabha (Dewan Kehormatan) Sangha Theravada Indonesia .

Memperhatikan :
Musyawarah dan mufakat dalam Rapat Karakasanghasabha (Dewan Pimpinan) I/2011 Sangha Theravada Indonesia, pada tanggal 14 – 15 Maret 2011, di Vihara Dharma Ratna, Kota Tangerang, dihadiri peserta rapat yang terdiri dari 9 bhikkhu Dewan Pimpinan (Karakasanghasabha), 9 bhikkhu Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan Provinsi (Padesanayaka), serta peninjau rapat yang terdiri dan 1 bhikkhu Ketua Dewan Sesepuh (Theranayaka), 1 bhikkhu Ketua Dewan Kehormatan (Adhikarananayaka), dan 6 bhikkhu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

BAB I :
PROGRAM KAMMATHANIKA ANGGOTA SANGHA THERAVADA INDONESIA

Pasal 1: Mengadakan Program Kammathanika Anggota Sangha Theravada Indonesia sebagai program kegiatan Bidang Pendidikan Dewan Pimpinan Sangha Theravada Indonesia

Pasal 2: Mengangkat Bhikkhu Siriratano, Thera, sebagai Koordinator Pelaksana Program Kammathanika Anggota Sangha Theravada Indonesia

BAB II :
TENAGA PENGAJAR PABBAJJA SAMANERA

Pasal 1 : Mengangkat tenaga pengajar Pabbajja Samanera seperti tersebut pada lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini

BAB III :
TEMA PERINGATAN HARI RAYA WAISAK 2555/2011 SANGHA THERAVADA INDONESIA

Pasal 1: Tema Peringatan Hari Raya Waisak 2555/2011 Sangha Theravada Indonesia adalah Kedamaian Cahaya Kebenaran

BAB IV :
WEBSITE SANGHA THERAVADA INDONESIA

Pasal 1: Mengangkat Tim Pengelola Website Sangha Theravada Indonesia, terdiri dari:

a. Bhikkhu Cittagutto, Thera, sebagai Koordinator
b. Bhikkhu Abhayanando, Thera, sebagai Wakil Koordinator
c. Bhikkhu Dhammadhiro, Mahathera
d. Bhikkhu Thitayanno, Thera
e. Bhikkhu Suratano
f. Bhikkhu Atthadhiro

BAB V :
PENERIMAAN HIBAH TANAH

Pasal 1: Menerima hibah tanah dan bangunan Cetiya Dhammacakka, Kisaran, Asahan, Sumatra Utara

BAB VI:
DANA BANTUAN MUNAS MAGABUDHI

Pasal 1: Memberi dana bantuan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kepada Munas Magabudhi

BAB VII:
DANA BANTUAN SARANA VIHARA

Pasal 1: Memberi dana bantuan pembangunan Vihara Prajna Karuna Loka, Rowo, Kertosari, Jumo, Temanggung, Jawa Tengah, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah)

Pasal 2: Memberi dana bantuan pembangunan Vihara Kondanna, Kebonagung, Sumowono, Semarang, Jawa Tengah, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah)

Pasal 3: Memberi dana bantuan pembangunan Vihara Dhammaloka, Merden, Purwonegoro, Banjarnegara, Jawa Tengah, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah)

Pasal 4: Memberi dana bantuan pembangunan Vihara Dhammasavana, Singkut 7, Pematang Kolim, Pelawan, Sarolangun, Jambi, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah)

Pasal 5: Memberi dana bantuan pembangunan Vihara Jaya Manggala, Medain, Tegal Maja, Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah)

Pasal 6: Memberi dana bantuan pembangunan Mahacetiya Kalyanaphala, Semagek, Sempak, Tegal Maja, Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah)

BAB VIII:
RAPAT KARAKASANGHASABHA (DEWAN PIMPINAN) II/2011 SANGHA THERAVADA INDONESIA

Pasal 1: Rapat Karakasanghasabha (Dewan Pimpinan) II/2011 Sangha Theravada Indonesia akan diselenggarakan di Vihara Dhammasoka, Banjarmasin, tanggal 18 dan 19 Juni 2011

BAB IX:
SAAT BERLAKUNYA KEPUTUSAN INI

Pasal 1: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

 

Ditetapkan di Kota Tangerang
Tanggal 15 Maret 2011

RAPAT KARAKASANGHASABHA (DEWAN PIMPINAN) 1/2011
SANGHA THERAVADA INDONESIA

Ketua Umum:

ttd.

Bhikkhu Jotidhammo, Mahathera

 

 

 

 

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KARAKASANGHASABHA (DEWAN PIMPINAN)
SANGHA THERAVADA INDONESIA

Nomor : 01/RAPIM-I/III/2011
Tentang :
BAB II :
TENAGA PENGAJAR PABBAJJA SAMANERA

Pasal 1 :

A. SAMANERA SIKKHA (ETIKA SAMANERA):

1. Bhikkhu Cittanando, Thera
2. Bhikkhu Guttadhammo, Thera
3. Bhikkhu Siriratano, Thera
4. Bhikkhu Suratano

B. RIWAYAT HIDUP BUDDHA GOTAMA:

1. Bhikkhu Candakaro, Thera
2. Bhikkhu Adhikusalo, Thera
3. Bhikkhu Cattamano, Thera
4. Bhikkhu Khemanando, Thera

C. POKOK DASAR AGAMA BUDDHA:

1. Bhikkhu Cittagutto, Thera
2. Bhikkhu Abhayanando, Thera
3. Bhikkhu Dhammiko
4. Bhikkhu Saccadhammo

D. BHAVANA (SAMADHI):

1. Bhikkhu Khantidharo, Mahathera
2. Bhikkhu Viriyadharo, Thera
3. Bhikkhu Pannanando, Thera
4. Bhikkhu Thitayanno, Thera
5. Bhikkhu Sujano, Thera
6. Bhikkhu Ciradhammo

E. UPASAKA-UPASIKA SILA:

1. Bhikkhu Sucirano, Thera
2. Bhikkhu Tejanando
3. Bhikkhu Hemadhammo
4. Bhikkhu Santaviro

F. DHAMMADUTA:

1. Bhikkhu Dhammasubho, Mahathera
2. Bhikkhu Vimaladhiro
3. Bhikkhu Indaguno
4. Bhikkhu Piyadhiro

RAPAT KARAKASANGHASABHA (DEWAN PIMPINAN) I/2011
SANGHA THERAVADA INDONESIA

Ketua Umum

ttd.

Bhikkhu Jotidhammo, Mahathera

Leave a Reply 0 comments