Sakkasamyutta

Bab XI
11. Sakkasamyutta

Khotbah Berkelompok
Sehubungan dengan Sakka

I. Sub-Bab Pertama (Suvira)

1 (1) Suvira
2 (2) Susima
3 (3) Bendera
4 (4) Vepacitti (atau Kesabaran)
5 (5) Kemenangan dengan Nasihat yang Disampaikan dengan Baik
6 (6) Sarang-sarang Burung
7 (7) Seseorang Seharusnya Tidak Melanggar
8 (8) Verocana, Raja para Asura
9 (9) Para Petapa di Sebuah Hutan
10 (10) Para Petapa di Tepi Samudra

II. Sub-Bab Kedua (Tujuh Sumpah)

11 (1) Sumpah
12 (2) Nama-nama Sakka
13 (3) Mahali
14 (4) Miskin
15 (5) Tempat yang Menyenangkan
16 (6) Memberikan Dana Makan
17 (7) Penghormatan kepada Sang Buddha
18 (8) Pemujaan kepada Perumah Tangga (atau Pemujaan Sakka (1))
19 (9) Pemujaan kepada Sang Guru (atau Pemujaan Sakka (2))
20 (10) Pemujaan kepada Saṅgha (atau Pemujaan Sakka (3))

III. Sub-Bab Ketiga (Kelompok Lima Sakka)

21 (1) Setelah Membunuh
22 (2) Buruk Rupa
23 (3) Kegaiban
24 (4) Pelanggaran
25 (5) Tanpa Kemarahan

Catatan

Sumber :

Samyutta Nikaya – Khotbah-khotbah Berkelompok Sang Buddha
Diterjemahkan dari bahasa Pali oleh Bhikkhu Bodhi
DhammaCitta Press