Siri Kalakanni Jataka

No. 192

SIRI-KĀḶAKAṆṆI-JĀTAKA94

Sumber : Indonesia Tipitaka Center

“Sekalipun wanita dapat bersikap adil,” dan seterusnya. Kisah ini akan dikemukakan di Mahā-ummagga-Jātaka95.

____________________

Catatan kaki :

94 Bandingkan Tibetan Tales, XXI. pp. 291-5, “How a Woman Requites Love.”

95 No. 538 di Westergaard.

Leave a Reply 2 comments