Category Archives for "Cerita Buddhis"

108 Perumpamaan Dhamma

        108 Perumpamaan Dhamma (10 MB)   Yang Mulia Ajahn Chah adalah seorang ahli dalam menggunakan perumpamaan yang tepat namun tidak biasa dalam menjelaskan berbagai aspek Dhamma. Terkadang beliau membuat sesuatu yang abstrak menjadi jelas dengan menggunakan sebuah gambaran yang hidup dan sederhana; terkadang beliau mengungkapkan dampak suatu peristiwa dalam sebuah cara […]

Baca selengkapnya...

Mahabodhi Jataka

No. 528 MAHĀ-BODHI-JĀTAKA117 Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Apa arti dari benda-benda ini,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Kisahnya berhubungan di dalam Mahāummagga-Jātaka. Sekarang dalam kisah ini, Sang Guru berkata, “Bukan hanya kali ini, tetapi juga di masa lampau, Tathāgata adalah yang bijaksana […]

Baca selengkapnya...

Ummadanti Jataka

No. 527 UMMADANTĪ-JĀTAKA111 Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Rumah siapakah ini,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang seorang bhikkhu yang menyesal. Ceritanya bermula pada suatu hari ketika sedang berpindapata di Savatthi, bhikkhu tersebut melihat seorang wanita yang cantik luar biasa, mengenakan pakaian dengan luar biasa indahnya, dan […]

Baca selengkapnya...

Nalinika Jataka

BUKU XVIII. PAṆṆĀSANIPĀTA No. 526 NAḶINIKĀ-JĀTAKA104 Sumber : Indonesia Tipitaka Center   [193] “Kerajaanku yang terbentang,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang godaan nafsu terhadap seorang bhikkhu oleh mantan istrinya. Dan dalam menceritakan kisah tersebut, Beliau menanyakan bhikkhu tersebut disebabkan oleh siapakah ia menjadi menyesal. “Oleh mantan istri […]

Baca selengkapnya...

Culla Sutasoma Jataka

No. 525 CULLA-SUTASOMA-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Dengarkanlah saya, teman-teman,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang kesempurnaan dalam pelepasan (keduniawian). Cerita pembukanya berhubungan dengan Mahānāradakassapa-Jātaka97. ____________________ Dahulu kala, kota yang sekarang menjadi Benares bernama Sudassana dan di sana hiduplah Raja Brahmadatta. Ratu utamanya melahirkan Bodhisatta. Wajahnya […]

Baca selengkapnya...

Samkhapala Jataka

No. 524 SAṀKHAPĀLA-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Dari penampilan yang agung,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang pelaksanaan laku Uposatha. Sekarang dalam kisah ini, Sang Guru yang merasa gembira dengan para upasaka yang melaksanakan laku Uposatha, berkata: “Orang bijak di masa lampau meninggalkan kemuliaan besar sebagai […]

Baca selengkapnya...

Alambusa Jataka

No. 523 ALAMBUSĀ-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   [152] “Kemudian Dewa Indra yang agung,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang godaan nafsu terhadap seorang bhikkhu oleh mantan istrinya (dalam kehidupan berumah tangga). Kisah ini diuraikan secara lengkap dalam Indriya-Jātaka86. Sekarang Sang Guru bertanya kepada bhikkhu tersebut, “Apakah […]

Baca selengkapnya...

Sarabhanga Jataka

No. 522 SARABHAṄGA-JĀTAKA Sumber : Indonesia Tipitaka Center   “Dengan memakai cincin dan dihiasi dengan gagah,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Veluvana, tentang kematian dari bhikkhu senior, Mahā Moggallāna58 (Maha Moggallana). Sariputta Thera59, setelah mendapatkan persetujuan dari sang Tathagata di saat Beliau berada di Jetavana, pergi dan parinibbāna (parinibbana) […]

Baca selengkapnya...